greenwashing

Greenwashing przed kluczowym wydarzeniem klimatycznym

23 lipca, 2021

Według organizacji pozarządowej ProVeg International, zajmującej się budowaniem świadomości żywieniowej, kluczowa szansa na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r. może zostać zniweczona przez greenwashing związany z przemysłową hodowlą zwierząt. 

Organizacja wyraziła obawy związane z próbami wysuwania przez przemysł masowej hodowli zwierząt oświadczeń o zrównoważonym rozwoju przed szczytem The Food Systems Pre-Summit, który odbędzie się w Rzymie w dniach 26-28 lipca.

Masowa hodowla zwierząt jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zmiany klimatu, podczas gdy produkty pochodzenia zwierzęcego są jedną z kluczowych przyczyn globalnego kryzysu zdrowotnego. Organizacja non-profit stwierdziła, że ​​Szczyt Wstępny, podczas którego mają zostać określone globalne cele związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r., nie może spełnić swoich założeń, jeśli pozwala na szerzenie niezgodnych z faktami i niedokładnych twierdzeń, związanych ze zrównoważonym rozwojem, przez branże nieprzyjazne środowisku.

“Wydarzenie to ma na celu stworzenie planu pilnej transformacji globalnego systemu żywnościowego. Jednak program nie tylko nie uwzględnia potrzeby przejścia na bardziej roślinne systemy żywnościowe, ale wydaje się, że prawdopodobnie obejmie najbardziej katastrofalną formę korporacyjnego „greenwashingu”. Przy naszych obecnych wskaźnikach konsumpcji nie istnieje coś takiego jak zrównoważona wołowina”.- komentuje Raphael Podselver, Head of Political Outreach w ProVeg International

W ramach zobowiązania do prawdziwej transformacji globalnych systemów żywnościowych czołowe organizacje pozarządowe i firmy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisały przed Szczytem Wstępnym deklarację Zmieniaj Dietę Nie Klimat.

Jednak obecność korporacyjnej siły lobbingowej grozi obniżeniem potencjału Szczytu, ze względu na nadmierną obecność grup sprzyjających przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich

W wydanym 12 lipca oświadczeniu dyrektor generalny ONZ António Guterres oświadczył: „Zbliżający się szczyt wstępny w Rzymie pomoże nam określić zakres naszych ambicji i ustalić, w jaki sposób musimy zaradzić głodowi, kryzysowi klimatycznemu, ogromnym nierównościom społecznym i konfliktom, poprzez przekształcenie naszych systemów żywnościowych”.

“Nie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Naszym planem wyjścia z pandemii jest Agenda 2030. Inwestowanie w zmiany w naszych systemach żywnościowych wesprze transformację naszego świata. To jedna z najmądrzejszych” – i najbardziej niezbędnych inwestycji, jakie możemy poczynić”. – dodał Guterres.

Pomimo pozytywnych sygnałów, takich jak nacisk na sprawiedliwą transformację hodowli zwierząt lub prace nad odblokowaniem potencjału alternatywnych białek, niskie zaangażowanie korporacji oraz duże prawdopodobieństwo wywierania przez nie wpływu na decydentów, nie odzwierciedlają powagi sytuacji i potrzeby natychmiastowych zmian polityki na wszystkich poziomach.

ProVeg Internationa razem z Buddhist Tzu Chi Foundation oraz European Alliance for Plant Based Food (EAPF)  będzie organizować na Szczycie Wstępnym dwie sesje afiliowane:

Wtorek, 27 lipca, 13:30: COVID-19, Climate Change, and Food Security – Challenges and Opportunities. Buddhist Tzu Chi Foundation and ProVeg International.

Środa, 28 lipca, 8:00 Diet change or climate-change? Unlocking the potential of plant-based innovation. ProVeg International, Tzu Chi, European Alliance for Plant Based Food (EAPF).

Deklarację Zmieniaj Dietę Nie Klimat mogą złożyć również osoby prywatne.

Artykuł w tematyce:
Polityka

Dodaj komentarz