oswiadczenie

Oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej w sprawie Ukrainy

2 marca, 2014

Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, zwołane w Brukseli w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie, zakończyło się po kilku godzinach obrad. Około godziny 18 zaczęło się spotkanie komisji NATO-Ukraina, po którym Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wygłosił przemówienie.

Oświadczenie NATO

Potępiamy eskalację wojskową na Rosyjskich działań na Krymie. Wrażamy głębokie zaniepokojenie związane z autoryzacją przez Parlament Rosyjski, wykorzystania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Działania militarne przeciwko Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej są naruszeniem prawa międzynarodowego. Zaprzeczeniem zasad rady NATO-Rosja oraz partnerstwa dla pokoju. Rosja musi uszanować swoje zobowiązania w ramach karty ONZ oraz z duchem i zasadami (OBWE) współpracy bezpieczeństwa w Europie, na której opiera się pokój i stabilizacja całej Europy.

Wzywamy Rosję do deeskalacji napięcia, wzywamy Rosję do poszanowania jej wszystkich zobowiązań międzynarodowych w tym Memorandum z 1994 roku w Budapeszcie, Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rosją i Ukrainą z 1997 r. , ram prawnych regulujących obecność Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wzywamy Rosję do wycofania jej sił do swoich baz i powstrzymania się od przyszłego mieszania się w inne sprawy Ukrainy.

Zachęcamy obydwie strony, aby natychmiast zaczęły poszukiwać pokojowego rozwiązania konfliktu poprzez dialog, poprzez wysłanie międzynarodowych obserwatorów pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, bądź OBWR. Ukraina jest cenionym partnerem dla NATO i członkiem-założycielem Partnerstwa dla Pokoju . Członkowie NATO będą nadal wspierać ukraińską suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną, oraz prawo narodu ukraińskiego do określenia własnej przyszłości, bez ingerencji z zewnątrz.

Podkreślamy znaczenie integracyjnego procesu politycznego opartego na demokracji, poszanowaniu praw człowieka, mniejszości i praworządności która spełnia demokratyczne aspiracje całego narodu ukraińskiego.

Spotkaliśmy się dzisiaj, na wniosek Ukrainy do konsultacji w ramach Komisji NATO-Ukraina. Zamierzamy współpracować z Rosją w ramach Rady NATO-Rosja.

Artykuł w tematyce:
Polityka

Dodaj komentarz