badanie ekg

Złe wyniki EKG – czy mogą być przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu?

25 sierpnia, 2023

Elektrokardiogram, znany również jako EKG, to popularne badanie diagnostyczne służące do oceny stanu serca. W pracy zawodowej zdrowie pracowników ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku osób wykonujących niebezpieczne i wymagające zadania. Czy zatem złe wyniki EKG mogą być przeciwwskazaniem do wykonywania konkretnej pracy? W jakich sytuacjach należy rozważyć sprawdzenie zdolności do wykonywania zawodu na podstawie wyników EKG?

O czym mogą świadczyć złe wyniki EKG?

EKG pozwala na ocenę rytmu serca, częstości bicia serca oraz ogólnego stanu mięśnia sercowego. Złe wyniki EKG serca w Jarocinie mogą świadczyć o różnych problemach zdrowotnych, takich jak arytmie, zaburzenia przewodnictwa elektrycznego, niedokrwienie mięśnia serca czy zmiany spowodowane wcześniejszym zawałem serca. Czasami nieprawidłowy elektrokardiogram może być również wynikiem stresu, nieprawidłowej pozycji ciała podczas badania lub wpływu leków.

EKG – jacy pracownicy muszą je wykonywać?

Badanie EKG nie jest konieczne dla każdego pracownika. Przede wszystkim zalecane jest dla osób, które wykonują prace o podwyższonym ryzyku dla zdrowia, takie jak kierowcy zawodowi, operatorzy maszyn, ratownicy medyczni czy pracownicy wysokości. Dla innych grup zawodowych, badanie EKG może być również wymagane w przypadku podejrzenia choroby serca lub przy okazji profilaktycznych badań kontrolnych. Decyzja o konieczności wykonania EKG jest zwykle podejmowana przez lekarza medycyny pracy, który ocenia stan zdrowia pracownika oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Kiedy wynik EKG może stanowić przeciwwskazanie do pracy?

Nieprawidłowy wynik EKG nie zawsze musi oznaczać bezpośrednie przeciwwskazanie do wykonywania zawodu. Wiele osób z drobnymi nieprawidłowościami w badaniu EKG może bez problemu wykonywać swoją pracę. Kluczowe jest jednak odpowiednie zrozumienie wyników badania i ustalenie, czy wpływają one na zdolność do wykonywania obowiązków służbowych. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu, w którym istnieje wysokie ryzyko dla zdrowia, może być na przykład niestabilna choroba wieńcowa, niedokrwienie mięśnia serca czy istotne zaburzenia rytmu serca. W takich przypadkach lekarz medycyny pracy może zalecić pracownikowi czasową lub trwałą zmianę stanowiska pracy na mniej obciążające dla układu krążenia.

Artykuł w tematyce:
Zdrowie

Dodaj komentarz