wizyta u notariusza

Jak sporządzić testament u notariusza?

23 czerwca, 2023

Sporządzenie testamentu to istotne zadanie, które pozwala zapewnić należytą troskę o majątek i bliskich po śmierci. Można w tym celu skorzystać z usług notariusza, aby stworzyć ważny i bezpieczny dokument. Dowiedz się, jak sporządzić testament u notariusza oraz jakie korzyści płyną z tego rozwiązania.

Krok po kroku – proces tworzenia testamentu u notariusza

Sporządzenie testamentu u notariusza zaczyna się od umówienia wizyty w wybranej kancelarii notarialnej. Podczas spotkania notariusz omówi z nami nasze prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu cywilnego oraz przedstawi możliwe formy sporządzenia testamentu, czyli testament własnoręczny lub notarialny. Następnie będziemy musieli podać dokładne dane osobowe oraz informacje na temat majątku, który chcemy przekazać spadkobiercom, oraz dokonać wyboru osób, którym przysługują prawa spadkowe. Po opracowaniu projektu testamentu przez notariusza i naszej akceptacji, dokument zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego, a następnie przechowywany w kancelarii notarialnej.

Zalety testamentu notarialnego

Decydując się na sporządzenie testamentu u notariusza w Krakowie, możemy liczyć na wiele korzyści. Po pierwsze, testament notarialny jest dokumentem bardzo trudnym do podważenia przez potencjalnych spadkobierców, gdyż został sporządzony przez rzeczoznawcę prawa, co zwiększa jego wiarygodność. Po drugie, testament ten nie wymaga dodatkowej weryfikacji sądowej po śmierci testatora, co przyspiesza proces podziału majątku. Po trzecie, notariusz może udzielić nam cennych porad prawnych dotyczących ochrony spadku oraz sposobów jego dysponowania. Wreszcie, testament notarialny pozostaje w bezpiecznym przechowywaniu u notariusza, a jego kopia jest wpisywana do Krajowego Rejestru Testamentów.

Koszty związane z testamentem notarialnym

Sporządzenie testamentu u notariusza w Krakowie wiąże się z pewnymi kosztami. Opłata za czynność notarialną związana z przygotowaniem i przechowywaniem testamentu wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Warto jednak pamiętać, że korzystając z usług profesjonalisty mamy pewność, że nasz ostatni dokument jest sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i nie będzie podlegał unieważnieniu lub zakwestionowaniu po naszej śmierci. Dodatkowo, będziemy mogli liczyć na wsparcie notariusza w wyborze odpowiednich rozwiązań prawnych oraz uzyskanie informacji na temat prowizji i opłat związanych z dziedziczeniem majątku po naszej śmierci.

Artykuł w tematyce:
Wiadomości

Dodaj komentarz